ru

Договор-оферта

ФОП Клопов Олександр Петрович (надалі – Постачальник), що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 060439, є офіційним представником ТОВ «Аква Про Трейд» ТМ «Аква Про» на території Києва та Київської області на підставі Договору № ВН-2 від 15.05.2018р. та є платником податку другої групи, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – Покупець) укласти даний Договір-оферту (надалі – Договір) про наступне:

 

  1. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов’язується надати питну воду ТМ «AQUA PRO» (надалі – Товар), а Покупець зобов’язується прийняти та сплатити за Товар відповідно до умов даного Договору.

1.2. Товар постачається у сертифікованих полікарбонатних бутлях ємністю 18,9 літрів (надалі – Бутель/Бутлі).

1.3. Якість Товару відповідає ТУ У 36.0-2692119017-001:2012.

1.4. Якісні характеристики Товару підтверджуються Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-2/35365 від 16.11.2017р.

  1. Тара

2.1. Бутлі є власністю Постачальника та передаються Покупцеві у тимчасове користування.

2.2. Бутлі є зворотною тарою та підлягають поверненню у пропорційній кількості під час поставки наступної партії Товару.

2.3. Як гарантія виконання зобов’язань щодо повернення зворотної тари, Покупець надає заставну вартість за кожний Бутель, який знаходиться у нього у тимчасовому користуванні, згідно з чинними на момент поставки цінами Постачальника.

2.4. Передача Бутлів третім особам не допускається.

2.5. Бутлі повинні бути повернені Постачальнику в належному товарному вигляді, придатному для подальшого використання, з урахуванням їх нормального зносу та з етикеткою Постачальника.

2.6. У випадку пошкодження зворотної тари або використання її Покупцем не за цільовим призначенням (у тому числі наповнення тари будь-якою рідиною, що не є продуктом ТМ «AQUA PRO»), Постачальник має право відшкодувати її вартість із заставної вартості, сплаченої Покупцем.

2.7. Якщо при першому замовленні Покупець надав на обмін Бутель/Бутлі іншої торгової марки у належному стані, тоді заставна вартість за Бутель/Бутлі не стягується пропорційно до кількості наданої тари.

2.8. Якщо протягом дії даного Договору Покупець замість Бутлів, за які сплачувалась заставна вартість, повертав Бутель/Бутлі з етикеткою іншого постачальника, то у такому випадку після закінчення дії даного Договору заставна вартість за Бутель/Бутлі не повертається пропорційно до кількості наданої тари іншого постачальника.

2.9. Заставна вартість не повертається, якщо з дати останньої поставки минуло понад 3 (три) місяці.

2.10. Заставна вартість повертається Покупцю у разі припинення дії даного Договору або його розірвання, за умови повернення Постачальнику зворотної тари в належному товарному вигляді, придатному для подальшого використання, з урахуванням її нормального зносу та з етикеткою Постачальника, відповідно до умов даного Договору.

  1. Вартість та порядок здійснення розрахунків

3.1. Покупець сплачує Постачальнику вартість Товару в гривнях згідно з діючими на момент поставки цінами Постачальника, вказаними на його офіційному сайті www.aquapro.ua.

3.2. Розрахунки за даним Договором проводяться у готівковій формі за фактом отримання Товару або у безготівковій формі (за домовленістю).

3.3. Вибір форми розрахунків проводиться за рішенням Покупця.

3.4. У разі перевищення Покупцем розміру оплати над вартістю фактично наданого Товару, сума, що залишилася, зараховується Покупцеві в якості передоплати за наступне замовлення.

  1. Права та обов’язки Сторін

4.1 . Постачальник зобов’язаний:

– здійснювати постачання Товару належної якості згідно з графіком, погодженим з Покупцем, на підставі його замовлень;

– у разі зміни ціни Товару, повідомити Покупця про такі зміни під час здійснення їм наступного замовлення.

4.2 . Постачальник має право:

– переглядати ціни на Товар у зв’язку зі зміною його собівартості;

– не повертати заставну вартість за Бутель/Бутлі у випадках, передбачених п. 2.6., 2.8. та 2.9. даного Договору;

– призупинити дію даного Договору до оплати Покупцем заставної вартості тари або до повернення порожньої тари у випадку, коли Покупець не надає на обмін порожню багаторазову тару у пропорційній кількості до наданого Товару, відповідно до пп.. 2.2. та 2.3. цього Договору;

– розірвати даний Договір у випадку, якщо Покупець не виконує своїх зобов’язань щодо своєчасної сплати за Товар або використання зворотної тари згідно до вимог даного Договору.

4.3. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно прийняти та сплатити вартість наданого Товару у порядку, передбаченому даним Договором;

– повертати Постачальнику порожню тару (Бутлі) для обміну на тару, заповнену питною водою, згідно до пп.2.2. та 2.5. даного Договору.

4.4. Покупець має право:

– подати заявку на постачання питної води за телефоном Постачальника (044) 365-44-44 у робочі години, а саме з 08 00 до 20 00 год. з понеділка по суботу та з 08 00 до 18 00 год. у неділю, або розмістити її на сайті компанії www.aquapro.ua у будь-який зручний час;

– своєчасно отримувати Товар належної якості;

– виступити ініціатором розірвання даного Договору.

  1. Відповідальність Сторін

5.1. Постачальник несе повну відповідальність за якість і своєчасне надання Товару Покупцеві за даним Договором.

5.2. У разі несплати Постачальнику коштів за наданий Товар, Покупцеві нараховується неустойка (пеня) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на момент не отриманої сплати, від несплаченої суми за кожен день прострочення.

5.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Усі спори та розбіжності, які виникли між Сторонами по даному Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони вирішуються у встановленому законодавством України порядку в Господарському суді.

5.5. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання зобов’язань за даним Договором внаслідок виникнення обставин непереборної сили.

  1. Політика конфіденційності

6.1. Інформація надана Покупцем є конфіденційною і не передається третім особам, окрім випадків, передбачених законодавством.

– персональні та контактні дані Покупця запитуються виключно для здійснення замовлення і надання необхідної інформації про стан його виконання, реєстрації у особистому кабінеті клієнта, участі в акційних заходах Постачальника, тощо;

– персональні дані Покупця обробляються виключно в розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Такі дані, у відповідності до вимог законодавства, що регулює правовідносини, пов’язані із захистом персональних даних, є захищеними, обробляються та використовуються в рамках всіх правовідносин, що виникають між Покупцем та Постачальником. Усі правовідносини, пов’язані із обробкою та захистом персональних даних, регулюються відповідним законодавством;

– відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р. Покупець надає згоду та дозвіл Продавцю на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, безстрокове зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знищення, знеособлення персональних даних з первинних джерел, відомостей отриманих від Покупця будь-яким способом з метою належного виконання вимог діючого законодавства України, захисту інтересів та прав сторін, забезпечення цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та звітності; з метою високоякісного надання послуг з доставки води та інших супутніх товарів і послуг, інформування про зміну цін, появу нових товарів чи послуг, акцій чи спеціальних пропозицій, для персоналізації надання знижок та інших переваг; для здійснення аналізу періодичності користування послугами і товарами Постачальника. Без отримання додаткової письмової згоди Покупець надає право та дозвіл Продавцю знищувати персональні дані та обмежувати доступ до них, передавати свої персональні дані третім особам. Покупець повідомлений про те, що його персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлений про свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних».

6.2. Покупець надає свою згоду на обробку своїх персональних даних таким чином:

– при здійсненні (підтвердженні) замовлення на сайті www.aquapro.ua, а саме при придбанні товарів та/або послуг, шляхом кліку у строфі «Підтвердити замовлення»;

– при реєстрації в особистому кабінеті клієнта на сайті www.aquapro.ua;

– при участі в акційних заходах Постачальника відповідно до правил проведення таких заходів.

6.3. Перелік порядку надання згоди на обробку персональних даних Покупця не є вичерпним та погоджується Постачальником та Покупцем та/або доводиться до відома Покупця. Постачальник гарантує, що персональні дані зберігатимуться та оброблятимуться у відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

6.4. Постачальник використовує всі необхідні cookies (кукі), щоб забезпечити Покупцеві надання максимально повної інформації про себе та свої можливості. У разі, якщо Покупець продовжує користуватись сайтом Постачальника, це означає, що він надає згоду на використання Постачальником cookies, отримання всіх файлів cookies та можливість надсилати Покупцеві найсвіжішу інформацію про найактуальніші пропозиції та акції. Покупець в будь-який час має змогу легко відмовитись від розсилки або заборонити використовувати cookies шляхом персональних налаштувань свого пристрою.

  1. Комп’ютерна безпека

7.1. При відвідуванні Покупцем сайту та інтернет-магазину www.aquapro.ua Постачальник збирає, зберігає та обробляє таку інформацію як IP-адреса, дата та час відвідування, тип мови браузера, файли cookies – виключно для надання послуг сайту та інтернет-магазину, оптимізації їх роботи, а також для захисту цілісності інформаційного простору сайту.

7.2. Ця інформація являється конфіденційною і не передається третім особам, окрім обґрунтованих випадків, передбачених законодавством України.

  1. Прикінцеві положення

8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту першого надання (отримання) Товару та сплати його вартості Покупцем. Прийнявши та сплативши вартість Товару, Покупець автоматично підтверджує свою згоду з умовами даного Договору, який діє безстроково за умови повного виконання Сторонами зобов’язань згідно даного Договору, за винятком випадків його дострокового розірвання.

8.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки по даному Договору третій Стороні без згоди другої Сторони.

8.3. У разі припинення дії даного Договору Сторони зобов’язуються зробити взаєморозрахунки протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати закінчення строку дії Договору чи дострокового його розірвання.

  1. Реквізити Постачальника

ФОП Клопов О.П., 02094, м Київ, вул. Червоноткацька 42А/1, ІПН 2692119017, свідоцтво про реєстрацію №060439, платник єдиного податку 2 група.

 

Ост. ред. 24.05.2021р.

ru
Заказать звонок Личный кабинет
0